CONVOCATORIA ASEMBLEA XERAL


Asociación de Amigos da Banda de Música de Celanova


Por orde do Sr. Presidente, convócase a ASEMBLEA XERAL ORDINARIA da Asociación de amigos da Banda de Música, conforme ao que sinalan os estatutos e dentro do marco legal vixente pola COVID-19, segundo o establecido no DOG 52-bis de 17 de marzo de 2021, para o vindeiro venres 30 de abril de 2021 ás 20:00 en primeira convocatoria e ás 20:30 en segunda convocatoria , nas instalacións do Auditorio Municipal Ilduara de Celanova.


O secretario, a 13 de abril de 2021.

Está aquí: Inicio